Política de cookies

La teva elecció sobre l'ús de cookies en aquest site ara mateix és: cookies no permeses

Acceptar No acceptar

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, SOCIEDAD GESTORA CETIS utilitzarà "cookies". Les galetes són fitxers de text que els servidors envien al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les "cookies” de SOCIEDAD GESTORA CETIS és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les "cookies" no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on és vostè.

Si tot i això, vostè no desitja que s'instal·li al seu disc dur una galeta, demanem configuri el navegador del seu ordinador per no rebre. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir. 

Amb la mateixa finalitat d'adequar als seus gustos els serveis i productes que se li ofereixen, així com per poder analitzar el funcionament del sistema, els moviments realitzats a través del seu ordinador quedaran registrats en un arxiu. Aquest arxiu de moviments permet a SOCIEDAD GESTORA CETIS, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible, seguir oferint els serveis que heu demanat, conèixer millor les seves preferències i oferir-li altres serveis i productes que puguin adequar als seus gustos. 

SOCIEDAD GESTORA CETIS es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, SOCIEDAD GESTORA CETIS anunciarà aquests canvis indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i demanant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d'aquests canvis.